ubytování

Ubytovací řád

 1. Při příjezdu host předloží svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný doklad totožnosti ubytovateli. Po  zaznamenání údajů bude hostovi předán klíč od vstupu od vstupních vrat, kód k elektronickému zámku od pokoje, heslo k Wifi a host bude ubytován.
 2. Ubytování se psy nebo jinými zvířaty je možné jen po předchozí domluvě.
 3. Za ubytování je host povinen zaplatit dle ceníku při ukončení pobytu, nebude-li sjednáno jinak.
 4. V den příjezdu host platí pouze kauci, která bude hostu vrácena při ukončení pobytu, není-li předem sjednáno jinak. Kauce bude stanovena ve výši ceny za ubytování dle ceníku. Kauce bude vrácena celá, pokud nevznikne ubytovateli nějaká škoda.
 5. Za škody, které host způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu, ztráta klíče od vstupních vrat je hostu účtována ve výši 800,- Kč.
 6. Při každém odchodu z apartmánu je host povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, zavřít okna a dveře.
 7.  Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s poskytovatelem služby. Nebyl-li sjednán čas příjezdu při rezervaci, platí doba ubytování v den příjezdu do 14.00 hod  a doba odjezdu v den odjezdu do 10.00 hod.
 8. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, nabíječky mobilních telefonů, notebooků apod. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 9. Ve všech vnitřních prostorách platí zákaz kouření.
 10. V ubytovacích prostorách nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 11. Ubytovatel odpovídá za věci, které host do apartmánu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
 12. V době od 22.00 hod do 06.00 hod. host dodržuje noční klid, tj neruší žádným způsobem jiné hosty ani ostatní.
 13. Po dobu pobytu host sám pečuje o pořádek v apartmánu, (mytí nádobí, úklid odpadků a udržování pořádku ve vnitřních prostorách). K tomu má k dispozici základní úklidové prostředky.
 14. Host je povinen v den ukončení pobytu předat ubytovateli apartmán v takovém stavu, v jakém mu byl předán při příjezdu.
 15. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád.
 16. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má ubytovatel právo smluvní poměr s ním kdykoliv ukončit bez náhrady.
 17. Ubytování, resp. rezervaci ubytování může host provést prostřednictvím webového rozhraní či telefonicky.
 18. V případě, že by host v den, na kdy má provedenu rezervaci, nepřijel nebo svou rezervaci nezrušil minimálně 24 hodin (do 14.ti hodin)  před plánovaným příjezdem, má ubytovatel právo požadovat zaplacení první noci dle ceníku.

Přejeme Vám u nás příjemný a ničím nerušený pobyt.

Ubytovací řád je platný od 1.1.2016

Sphere
Jsme partnerem věrnostního programu Sphere a po předložení karty s logem Sphere Vám poskytneme slevu.